bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort bayan escort bayan istanbul istanbul escort bayan escort eskort izmit izmit escort
ASOF 2018 TÜRKİYE TURNUVASI TURNA BALIĞI YAKALAMA FİNAL YARIŞMASI

ASOF 2018 TÜRKİYE TURNUVASI 
TURNA BALIĞI YAKALAMA FİNAL YARIŞMASI
Tarih: 16 Eylül 2018/ Pazar
Yer: Kırıkkale İli / Bahşili İlçesi / Kapulukaya Baraj Gölü / Karaahmetli Tabiat Parkı
Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek, gelişmesini sağlamak ve yarışma heyecanı duyan amatör olta balıkçılarını buluşturarak paylaşım ve yardımlaşma anlayışını geliştirerek çevreye ve yaban hayatına karşı sorumlu bir şekilde yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak amacıyla ASOF 2018 TÜRKİYE TURNUVASI kapsamında 2018 Yılı içerisinde ASOF Üyesi GESBADER, OLTACILARDER, SAMADER ve SİNABDER tarafından Turna Balığı Yakalama Yarışmaları gerçekleştirilmişti.
Gerçekleşmiş olan bu dört yarışmada dereceye girip lisans müracaatlarını yapanlar ya da dereceye girememiş olsa bile ülkemizde faaliyet gösteren derneklere üye olup federasyonlarından lisans almış sporcular arasında ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından, Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı kapsamında, ASOF 2018 TÜRKİYE TURNUVASI TURNA BALIĞI YAKALAMA FİNAL YARIŞMASI düzenlenecek olup dereceye girenlere ödüller verilecektir.
1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Tebliğ' in belirlediği yasal kurallar ile yarışmayı düzenleyenlerin belirlediği yarışma kurallarına tüm yarışmacıların uyması gerekmekte olup aykırı davrananlar diskalifiye edilecektir.
Bu yarışma Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü' nün 23.07.2018 Tarih, 67852565-140.06-E.2181139 Sayılı izni ile gerçekleşmekte olup, yarışma süresince Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden en az bir temsilci gözlemci olarak yer alacaktır.
Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Tebliğ' in 9. Maddesinin, 3. Fıkrası gereği (Deniz ve iç sularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.) yarışmanın yapılacağı alanda yarışmacılardan başkasının avcılık yapması yasaktır.

PROGRAM
15 Eylül 2018 – Cumartesi
Organizasyon alanında katılımcıların kamp çadırlarını kurabilecekleri geniş bir alan, kamelyalar, barbeküler, piknik masaları, tuvaletler, elektrik ve çeşmeler mevcuttur. Katılımcılar cumartesi günü yemek ve diğer ihtiyaçlarını kendi imkânları ile karşılayacak olup, organizasyonu düzenleyenlerce sürekli çay ve su ikramı olacaktır. 
Yarışma kayıt işlemleri ASOF Üyesi derneklerin merkezlerinde yapılacağı gibi Cumartesi günü 16:00'dan itibaren yarışmanın yapılacağı alanda kurulacak kayıt masasında da yapılabilir. Kayıt Masasında yarışma kaydı yapılabilmesi için yarışmacıların lisans müracaatlarını yapmış olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptırmayanlar ve lisans müracaatında bulunmamış olanlar bu yarışmaya katılamazlar.
16 Eylül 2018 – Pazar
Sabah kahvaltısı ikramı 04:30' dan itibaren verilmeye başlanacaktır. 
Yarışma için belirlenen zaman dilimi saat 06:00 ile 12:00 arasıdır.
Öğlen yemeği ikramı 12:30’ da başlayacaktır.
Yakalanan balıkların değerlendirilmesi saat 12:30’ da sona erecektir. 
Ödül törenleri saat 13:00' dedir.

KATEGORİLER
İki ayrı kategoride ve dört dalda yarışma ödülleri verilecektir.
1. KATEGORİ
Bot, Tekne ve Float Tube ile yarışacak olanlar
1. Dal: En Büyük Turna balığı için yarışılacak olup, sadece 1'incilik ödülü verilecektir.
2. Dal: En Çok Turna balığı için yarışılacak olup, 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük ödülleri verilecektir.

2. KATEGORİ
Kıyıdan yarışacak olanlar
1. Dal: En Büyük Turna balığı için yarışılacak olup, sadece 1'incilik ödülü verilecektir.
2. Dal: En Çok Turna balığı için yarışılacak olup, 1'incilik, 2'ncilik ve 3'üncülük ödülleri verilecektir.

KURALLAR
01. 1380 Sayılı Su ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/2 Tebliğ' in belirlediği yasal kurallara kesinlikle uyulacak olup canlı yem ile avlanmak yarışma kuralları gereği yasaktır.
02. Yarışmada sadece Turna balığı yakalanacaktır. Tebliğ gereği alıkonulabilir miktar Turna Balığı için 5 adet olup kesinlikle uyulacaktır.
03. Tutulan balıkların suya iade edilmesi tamamen yarışmacıların inisiyatifindedir. İade edilecek balıkların canlı kalmalarının sağlanması gereklidir. Yakaladığı balığı suya iade eden takımlar ve yarışmacılara Federasyonumuz ASOF tarafından teşekkür belgesi verilecektir. 
04. Yarışmacılar bir olta takımı ile yarışmaya katılabilirler. Yanlarında bir adet yedek olta, makara ve istediği çeşit yapay yemleri bulundurabilir.
05. Tutulan balıkların kategoride yer alabilmesi için boylarının en az 40 cm ve üzeri olması gerekmektedir. Dolayısıyla, 40 cm altı yakalanan balıklar hemen suya iade edilecek, hakem masasına getirilmeyecektir (4/2 Tebliğde yer alan % 5 küçük boylara da izin verilmez). 
06. Kayıtlarını yaptıran yarışmacılar suya, çevreye, diğer kişi ve yarışmacılara zarar vermeyecek şekilde ve başlama saatiyle birlikte yarışmaya başlayabilir.
07. Yarışmacılar yanında bulunan diğer yarışmacıları zor durumda bırakmadan kıyıya dik atış yaparak yarışmak zorundadırlar (kıyıya paralel atış yapamazlar).
08. Her yarışmacı kendi seçimine göre bot, tekne ve float tube ile ya da kıyıdan avlanabilir. Yarışmacıların hangi kategoride yarışacaklarını kayıt esnasında yarışma formunda belirtmeleri gerekmektedir. 
09. Yarışma sırasında belirlenen kurallar dışına çıkan yarışmacılar saha hakemleri tarafından masa hakemlerine bildirilecek, değerlendirme masa hakemlerince yapılacaktır.
10. Yarışma sırasında kepçe kullanımı serbest olup, kakıç kullanımı yasaktır.
11. Yakalanan balıkların yarışma bitiminden en geç 15 dakika sonrasına kadar hakem masasına getirilmesi (12:15) şarttır. Bu süreden sonra getirilen balıklar değerlendirmeye alınmayacaktır.
12. Masa hakemlerinin verdiği karar ile dereceye giren yarışmacı ve balıkları anons edilerek, dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve hediyeleri verilecektir.

Bot, tekne ve float tube ile yarışmaya katılacaklar için; 
a) Bot veya tekne ile yarışacak olanlar, takım olarak yarışmak zorundadır. Takımlar en az iki kişiden oluşur. Bot, tekne ve float tube ile suya açılacakların tamamında yarışmacı kimliği olmak zorundadır. 
b) Takımlar, takım ismi ile yarışmacılarını yarışma öncesinde kayıt masalarına bildirerek belirlenen alandan hakemler kontrolünden geçerek yarışmaya katılacaktır. Float tube ile yarışmaya katılacak olan yarışmacılarda bu kurala uymak zorundadır.
c) Bot ve tekne içinde sadece akü ile çalışan elektrikli motor ve kürek kullanımına izin verilecek, akaryakıt ile çalışan motorlu araçlara izin verilmeyecektir.
d) Uyuşukluğa, refleks zayıflığına, ruh bozukluğuna sebebiyet verecek şekilde alkol veya ilaç alanlar yarışmaya katılamaz.
e) Takımlar önceden belirlenmiş alanın dışına çıkamaz ve kıyıdaki yarışmacılara 50 metreden fazla yaklaşamaz, bot ve teknesini sabitlemek, bot ve teknenin sürüklenmesini engellemek ve kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. 
f) Bot, tekne ve float tube ile yarışacak olanlar birbirine 20 m. den fazla yaklaşamaz. Balık alışverişi yapılması yarışmadan diskalifiye olma nedenidir (saha hakemleri tarafından bu konuda yapılan uyarılara uyulması mecburi olup hakemlerin yarışmacılara yaklaşmasında bir sınırlama yoktur). 
g) Bot, tekne ve float tube ile yarışacak olan yarışmacıların can yeleği bulundurması zorundadır. Ayrıca doğal şartların oluşturabileceği olumsuz koşullarda yarışmacılar kendi güvenlik önlemlerini almaktan sorumludur. Saha hakemleri olumsuz koşullarda yarışmacıların kıyıya çıkartılmasına yardımcı olabilirler. Bu durum diskalifiye sebebi değildir. 
h) Bot veya tekne ile yarışacak olan takımların yakaladığı balıklar, takımın yarışmacı sayısına bölünüp takımın en çok balık yakalama dalındaki ortalama performansı hesaplanacak ve değerlendirme ortalamaya göre yapılacaktır. Aynı kural float tube ile yarışacak olanlar yarışmacılar içinde geçerlidir.
ı) Bot, tekne ve float tube kategorisinde yarışacak olanlara En Büyük Turna Balığı ve En Çok Turna Balığı Yakalama dallarında ASOF tarafından bir adet kupa, takımın yarışmacılarının tamamına madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

Yarışmayı düzenleyenlerin yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. 
Yukarıda belirlenen kurallar dışında avlanmak ve davranmak diskalifiye nedenidir.
Bu yarışmaya kayıt yaptıran herkes ilan edilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. Meydana gelebilecek olumsuz durumlarda ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale Şube Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

DEĞERLENDİRME
1- En büyük Turna balığı yakalama dallarında, yakalanan balık boyu esas alınacak olup boyları eşit olan balıklarda; varsa bayan yarışmacılara öncelik verilecek, yoksa bot, tekne ve float tube kategorisinde üye sayısı az olan takımlara öncelik verilecektir. (Bütün şartların eşit olması halinde ise ağırlık ölçümüne bakılacaktır.)
2- En çok Turna balığı yakalama dallarında, yakalanan balık sayısı (takımlar için ortalama değer) esas alınacak olup aynı sayıda balık tutulması halinde; balıkların toplam uzunluğu, toplam uzunlukta da eşitlik olur ise varsa bayan yarışmacılara öncelik verilecektir. (Bütün şartların eşit olması halinde ağırlık ölçümüne bakılacaktır.)

ÖDÜLLER
Belirtilen iki kategori dört dalda dereceye giren yarışmacılara/takımlara birer adet kupa, madalya, katılım belgesi ve sponsor firmalarımız tarafından çeşitli hediyeler verilecek olup dereceye giremeyen diğer yarışmacılara katılım belgesi verilecektir.
Ayrıca düzenlenen bu yarışmada, yakalanan balığı sağlıklı bir şekilde suya iade eden yarışmacı ve takımlara da teşekkür belgesi verilecektir.
Not: Birden fazla ödül almaya hak kazanan yarışmacılara sadece bir dalda ödül verilecektir. Sponsor firmalar tarafından sağlanan ödüllerin nasıl dağıtılacağı federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yarışma, ASOF Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş saha ve masa hakemlerinin idaresinde olacaktır. 
Yarışmanın tüm yazılı ve görsel hakkı ile gelir getirici çalışmaları, raporları yarışmayı düzenleyen ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale Şube Müdürlüğü'ne aittir. Yapılan TV. Çekimlerinden, fotoğraflardan, raporlardan, makalelerden ve kitaplardan yarışmacılar, kurum, kuruluş, dernekler ve üçüncü kişiler hiçbir telif hakkı talep edemezler. Bu yarışmaya katılan herkes istendiğinde elindeki video, resim ve yazılı belgelerin birer kopyasını ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 9. Bölge Müdürlüğü, Kırıkkale Şube Müdürlüğü'ne vermeyi kabul etmiş sayılır.

Bu yarışmanın hazırlıkları esnasında desteklerini bizlerden esirgemeyen ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler ile siz doğa aşığı amatör olta balıkçısı dostlarımıza ve değerli sponsorlarımıza teşekkürü borç biliriz.

ASOF - Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu 
Yönetim Kurulu
Bilgi ve Yarışma Sponsorluğu İçin:
ASOF Yönetim Kurulu Başkanlığı: 0 533 129 71 91 - 0 533 810 38 58

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, yazı, açık hava ve su