PROJELER

ANKARA’NIN ÖNEMLİ SULAK ALANLARINDA

EKO-TURİZM VE REKREASYONEL AMAÇLI SÜRDÜRÜLEBİLİR

AMATÖR VE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI PROJESİ

Türkiye’nin başkenti ve 6 milyona yakın nüfusu ile büyükşehir statüsünde olan Ankara’nın kent ve çevresindeki rekreasyon alanları, özellikle rekreasyonel olta balıkçılığı konusunda Ankara’da yaşayan insanların ihtiyacını karşılayamadığı çok açık bir şekilde bilinmektedir.

Oysa kent içinde pek çok derenin oluşturduğu bir havza ve çevresinde Çamlıdere, Çanıllı, Eğrekkaya, Akyar, Kurtboğazı ve Kesikköprü Barajı, Mavi Göl, Mogan Gölü ile Karagöl, Sorgun ve ÇamkoruGöleti gibi irili ufaklı baraj, göl, gölet ve akarsuların bulunmasından dolayı rekreasyonel alanda önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Ankara’da yaşayanların doğa ile bütünleşmesi, sağlıklarını geliştirmesi, ruh ve bedenen daha sağlıklı olması, çevre ve doğa bilinci ile yetişmesi için kent içi ya da kent çevresi doğa alanlarının ve rekreasyonel faaliyetlerin çok büyük bir önemi vardır. Ankara’da ki doğaseverlerin hem derneklerimize hem de federasyonumuza bu yönde ilettiği çok fazla talepler bulunmaktadır.

Ancak; Ankara çevresinde bulunan ve yukarıda adı geçen bu alanlar gerek balık popülasyonu, gerek imkân ve olanakları, gerek altyapı ve çevre yapılaşması, gerek önüne geçilemeyen kirlilik ve katı atık açısından bu talepleri karşılamakta yetersizdir.

Kirlilik, su yetersizliği, kaçak avlanma gibi etkenlerle rekreasyonel balıkçılık sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Bu alanlara amatör olta balıkçılarının dışında gelen pek çok ziyaretçi, bilinçsiz bir şekilde yarınları düşünmeden su alanlarını ve tarımsal alanları hiçe sayarak piknik yapmakta elinde ki olta ile yasak olan ne kadar materyal varsa onları kullanarak balık tutmaya çalışmakta olduğu görülmektedir. Piknik amaçlı gelenler ise çöplerini çevreye atarken tarım alanlarına verdikleri zararlar ile yerel halka zarar verirken, yaptıkları gürültü ile de rekreasyonel olta balıkçılarını rahatsız etmektedirler.

Ayrıca, bilinçsiz pek çok kişi de amatör balıkçı adı altında yasa dışı zaman, yöntem ve miktarlarda balık avcılığı yaparak, sürdürülebilir bir doğal yaşamın ilkelerini kabul eden ve bu yönde çalışmalar yapan gerçek olta balıkçılarını zor duruma düşürmektedir.

Yöre halkı, kendisine yararlı olabilecek, ek gelir getirebilecek rekreasyonel faaliyetlerden, yukarıda sözünü ettiğimiz nedenlerden dolayı rahatsızlık duymakta, zaman zaman çatışma olmakta ve alana girişler yol kazılarak engellenmektedir. Yoldan geçemeyenler ise kendilerine alternatif yol olan tarlalardan geçip bilerek ya da bilmeyerek tarım alanlarına daha fazla zarar vermektedirler.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ve bünyesinde yer alan Ankara merkezli OLTACILARDER, RASTGELE-DER ve SİNABDER olarak bu konudaki sıkıntıları en fazla yaşayanlarız.

Çözüm geliştirme amaçlı çabalarımız arasında yer alan yasa dışı balık avcılığı ile mücadele, terkedilmiş ağların toplanmasına destek, bilgilendirme toplantıları, olta balıkçılığı yarışmaları ile bu alanlara dikkat çekme ve çevre kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında üyelerinin yanı sıra çevre ve doğal yaşam bilincine sahip kişilerle birlikte yapılan toplu çöp toplama etkinlikleri bu çalışmalardan sadece bir kaçıdır.

ASOF’un kısıtlı olanaklarına rağmen amatör ve sportif olta balıkçılığının gelişmesi ve sorunlarının çözümü için yaptığı toplantılar ile çalıştaylar, yetkili kurumlarla mevzuat konusunda istişare etkinlikleri, danışma kurulları ve çalışma komisyonları oluşturup yaptığı faaliyetler herkesçe bilinmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1. Ankara içi ve çevresi rekreasyon alanlarının sürdürülebilirlik, katılımcılık ve koruma kullanma dengesi ile planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi.

2. Su havzalarına yakın yöre halkının ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi.

3. Alanların kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermesi ve karşılığında yerel bölge ekonomisine katkı sağlayarak çatışmaları önlemesi, sürdürülebilirliği sağlaması amacıyla planlama ve yönetim yürütülmesi

4.Rekreasyonel olta balıkçılığı konusunun bu alandaki kuruluşlarla (ASOF ve üyesi dernekler) işbirliği içinde yönetilmesi.

5.Yukarıda belirtilenler ışığında ilimizde ve ülkemizde örnek oluşturması amacıyla ilk aşamada pilot alanların belirlenmesi ve buralarda gerekli çalışmaların yapılması;

Bu önerilerden hareketle, yapılması gerekenlere zemin oluşturması amacıyla GEF-SGP Küçük Destek Programına ASOF Federasyonumuzca proje hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Bu çalışma gerçekleştiğinde Ankara’nın yalnızca olta balıkçıları için değil, tüm sakinleri için daha yaşanabilir ve sağlıklı olmasını sağlayacak çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir.

Bu projenin, sözü edilen potansiyelin değerlendirilmesinin önündeki engelleri ve gerçekleşmesi halinde Ankara İlinde doğal hayata ve sucul ekosisteme, toplumda doğa ile bütünleşme ve sağlıklı rekreasyonel aktivitelere yönelme konusundaki olumlu etkilerini belirlemek suretiyle katkıda bulunması beklenmektedir.

Proje önerisinde Ankara’daki doğa alanları arasında bulunan önemli balıkçılık alanlarının geliştirilmesi ve rekreasyonel balıkçılığın desteklenmesi ile eko-turizmin, yerel kalkınmanın ve sucul biyo-çeşitliliğin desteklenmesi amaçlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Projede öncelikle Ankara’nın önemli balıkçılık alanlarının ve balıkçılık faaliyetlerinin mevcut durumunun belirlenmesi gerçekleştirilecektir. Burada rekreasyonel balıkçıların sayısı ve faaliyet profili, gibi bilgiler de elde edilecek ve olta balıkçılığının taşıdığı önem belirlenecektir.

Önemli balıkçılık alanları ve balıkçılığın gelişmesini tehdit eden unsurlar belirlenecek ve sorunların çözümü için öneriler geliştirilerek yetkili kurumlar ve yerel paydaşlarla tartışılacaktır.

Önemli balıkçılık alanları belirlendikten sonra ayrıntılı faaliyetler için pilot alan ya da alanlar seçilecek ve bu alanlarda aşağıdaki çalışmaların yapılması sağlanacaktır:

Rekreasyonel faaliyetler için yönetim planı önerisi/taslağı hazırlanması

Alanın rekreasyonel potansiyeli ve olta balıkçılığı faaliyeti olanaklarının tanıtılması

Sürdürülebilir balıkçılık, bilinçli balıkçılık, yasa dışı balıkçılıkla mücadele, doğa koruma ve çevre bilinci gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları, diğer kullanıcılarla (örneğin kuş gözlem grupları, bisiklet, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılığı, kros koşu, kamp, tırmanış gibi doğa sporları guruplarıyla) görüşmeler

Olta balıkçılığına ve benzeri rekreasyonel etkinliklere katılımı özlenen düzeyde olmayan kadın, çocuk ve engelliler gibi grupların desteklenmesi.

5 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olan bu proje ile ilgili ilerleyen günlerde yapılacak olan saha çalışmaları siz doğa aşığı olta balıkçıları ile paylaşılacak olup katkı ve katılımınız öncelikli amacı sürdürülebilirlik olan hepimiz için büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımızla,

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

ASOF Yönetim Kurulu