Rekreasyonel Olta Balıkçılığı Anketi

Bu anket, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından, Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu (GEF/SGP) desteği ile yürütülmekte olan, "Ankara’nın Önemli Sulak Alanlarında Eko-Turizm ve Rekreasyonel Amaçlı Sürdürülebilir Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Projesi" çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.


Ankete girilen kişisel veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacak, yalnızca istatistiki amaçla anonim olarak değerlendirilecektir. Kişisel verilere ilişkin soruların yanıtlanması kişilerin kendi rızasında olup zorunlu değildir.


Ankette yer alan sorularla ilgili yorumunuz olduğu takdirde, sorularda yer alan seçeneklerin yetersiz kalması durumunda ya da ankete ilişkin görüşünüz bulunduğu takdirde, bu görüşleri anketin  sonundaki  bölümde belirtiniz.

ANKETE KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ.