KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARMAK,,,

15-16 Ağustos 2015 ABANT Gölü Sazan ve kadife balığı yakalama yarışması hakkında;OBAF, Temmuz ayı başlarında basın yolu ile Abant Tabiat Parkı “ *Mutlak Koruma Alanı” bölgesinde, Balık yakalama yarışması yöntemi ile Abant gölünün istilacı türlerden temizleneceği duyurusunda bulundu.

OBAF, Abant gölünün istilacı diye nitelendirdikleri Gökkuşağı ve Sazangiller familyasından Kadife balığını içeriği belirtilmeyen 3 yıllık bir program çerçevesinde Abant gölünden temizleneceğini beyan etmişlerdi. 2 Ağustos 2015 tarihinde ise, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü internet sayfasında da Abant Gölü balık yakalama yarışması şartnamesi ilan edildi. İnternet sayfasında Gökkuşağı Alabalığı, Kadife balığı ve Kerevitin broşürlerini görmüştük.

Ancak şartnameyi okuduğumuz zaman, yarışmanın sadece Sazan ve Kadife balığı yakalama yarışması olduğunu öğrendik.ASOF Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından, yönetim kuruluna rapor edilen farklı açıklamalar içeren bu bilgiler üzerine, federasyonumuz konuyu inceleme gereği hissetmiştir.

Duyurunun Tamamı için Buraya Tıklayınız OBAF’ ın 15-16 Ağustos 2015 tarihinde Abant’ta yapılacağı ifade edilen yarışma duyurusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Balık Tutkunları Derneği logolarının da yer aldığı afişlerle birlikte yarışma şartnamesini de internet ortamında yayınlamıştır.

Barındırdığı değerler nedeniyle 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile koruma altında olan bir alanda bulunan Abant Gölünde, amacının ‘’Abant gölünün ekolojik ve biyolojik özelliklerinin korunması’’ olduğu belirtilen yarışmanın şartnamesi ve Abant Tabiat Parkının özel statüsü incelendiğinde, doğal güzellikleri ile dünyada eşi ve benzeri olmayan Abant Tabiat Parkının, hukuken bu tür sosyal etkinliklere yasaklanmış “*MUTLAK KORUMA ALANI” ilan edilmiş bölgesinde yapılması akıllarda soru işareti bırakmakta olup, kabul edilemez bir durumdur.Yarışma şartnamesinde, Sazan ve Kadife balığının yabancı tür tanımlaması yerine, istilacı tür olarak ilan edilip aradaki önemli farkın belirtilmemiş olması da önemli bir husustur.

Ayrıca yarışma sonrasında da Sazan ve Kadife balığının Abant gibi istisnai bir durum olmayan, doğal yaşam havzalarında hatta yine Abant Gölün de yapılan bu yarışmayı bahane ederek ölçüsüzce avlanmaya çalışılması endişesini taşımaktayız. Karşılaştığımız bu durum üzerine maddeler halinde sıraladığımız düşüncelerimizi ve çekincelerimizi, amatör ve sportif olta balıkçıları ve halkımız ile paylaşmak gereği hasıl olmuştur.

1- Söz konusu organizasyonun sahibi olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün web sitesinde ve aynı zamanda Orman ve Su işleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü web sitesinde, belirtilen hükümleri aynen aktarıyoruz.“2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 4. maddesinde “ bu kanun hükümlerine göre milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme planlarının, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanacağı” hükme bağlanmıştır. Plan 01.03.2007 ve 2009 tarihlerinde revize edilmiştir.Uzun Devreli Gelişme Planına göre Tabiat Parkı üç bölgeye ayrılmıştır1 Mutlak Koruma Alanı2 Sınırlı Kullanım Alanı3 Kontrollü Kullanım Alanı* MUTLAK KORUMA ALANIBu bölgede Abant Gölü ve etrafında bulunan sazlık alanlar, turbalık alanların bulunduğu kesimler ve endemik türlerin yoğunlaştığı yerler ve orman alanları yer almaktadır. Bu alanlarda bilimsel ve eğitim amaçlı araştırmalar dışında herhangi bir faaliyet yapılamaz.”http://bolge9.ormansu.gov.tr/9bolge/AnaSayfa/ilsube/bolusube/bolutabiatparklari/abantgolutp.aspx?sflang=trhttp://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/hafta_korunan_alan/korunanAlan_3.aspx?sflang=trYani 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun, Abant Tabiat Parkı ile ilgili hükümlerine göre Abant Gölü “MUTLAK KORUMA ALANI” bölgesinde balık avı yarışması yapılması hukuken mümkün değildir. Çünkü 100 kişinin katılacağı ödüllü balık avı yarışmasının bilimsel ve eğitim amaçlı araştırma faaliyeti olamayacağı, katılımcıların faydadan ziyade zarar vereceği aşikardır.

2- Öncelikle Abant Gölü sadece gölden ibaret olmayıp yarışma şartnamesinde belirtildiği üzere “ekolojik ve biyolojik zenginlik” dendiğinde Abant Alası (Salmo trutta abanticus) bu zenginliğin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Yarışma şartnamesinde Sazan ve Kadife balığı istilacı tür olarak belirtilmiştir. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ASOF, Proje AR-GE ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonumuzun, inceleme ve araştırmaları sonucu Sazan ve Kadife balığının Abant gölü için yabancı tür olarak tanımlamanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.

3- Abant gölü ve benzeri istisnai durumlar dışında Sazan ve Kadife balığının sucul yaşama faydaları.A - Sazan balığı sedimantasyonu engelleyerek göllerin bataklığa dönüşmesini engelleyen en önemli doğal faktörlerden biridir.B - Doğal azot döngüsü; amonyak-nitrit-nitrat şeklindedir. önemli olan nitrat seviyesini belli sınırda stabil tutabilmektir. Sazan balığı tam da burada devreye girerek yosun ve alg oluşumunu engeller. Özellikle bol oksijene ihtiyacı olan alabalıklar için en tehlikeli etken olan Azot oluşumuna mani olur. Azot alabalıklar için toplu ölümler demektir.C - Ekolojik açıdan bitki oluşumlarını dengede tutar, bu tarz göllerdeki kenar sazlıklarının ve oksijen tüketen zararlı bitki oluşumlarının engellenmesine katkı da bulunur.D - Göllerdeki balçık oluşumlarını engellediğinden bahsetmiştik bu oluşumların azlığı sudaki azot etkisini azaltmakla birlikte oksijen dengesine de katkıda bulunur. Ayrıca tüm bu gerçekler kadife balığı için de geçerlidir.E - Geçmiş dönemlerde plansız bir şekilde göle atılan sazan balığının da müsebbibi yine devlet kurumlarıdır. Faydası olacağı düşüncesi ile göle atılan sazan balığının, popülasyonunun artması kontrol altında tutulamamıştır. ( Fransız ve Belçikalı profesörlerin geliştirmiş olduğu Leger-Muet formülüne göre Abant Gölü için hazırlanmış popülasyon dengelemesi ve kontrol altında tutulma projesi ASOF Proje AR-GE ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu çalışma arşivinde mevcuttur. )

4 - Sazan balığı popülasyonun azaltılması faaliyeti, konuya hakim ehil kişilerin, bilim adamlarının projelendirmesi ve yine bu kişilerin nezaretinde olmalıdır. Bu da göz açıklığı uygun, seçici ağlarla at bekle yöntemi ile değil Abant Alasına zarar vermemesi için tarama yöntemi ile yapılabilir. Uzun süreli gölde ağ bırakmak ağlardan kurtulamayan Abant Alasının da ölümüne sebep olabilir. Bu sayede bölgede kirliliğe ve Abant alasına zarar vermeden 5 kişilik bir ekibin 1 günlük faaliyetinde sudan çıkarılabilecek Sazan ve Kadife balığı sayısı 100 kişinin olta ile on günde çıkarabileceği sazan balığı sayısından kat kat fazladır. Kaldı ki yarışma şartnamesinde kullanılması gerektiği yazılan hamurla hazırlanmış yemlere ve paletlere Abant Alası da itibar etmekte ve yakalanmaktadır. Abant Gölünü yabancı tür balıklardan temizlemek, gölü gerçek sahibi olan Abant Alasına bırakmak ve kamuoyu oluşturmak maksadıyla düzenlenen bu yarışmanın da, şartnamesinde bahsedilen amacından çok uzak olduğu bilincindeyiz.

Özet :Sazan ve Kadife balığını Abant gölünde yabancı tür olarak kabul ediyoruz ve mücadele edilmesi kanaatindeyiz. Bu konuda devletin ilgili kurumlarına tam destek veriyoruz. Ancak yarışma şartnamesi içeriğinde her hangi bir resmi kurumun, kuruluşun, akademisyen ve bilim adamlarımızın bilimsel çalışmaları sonucu, planlı programlı bir projenin parçası olduğu konusunda ne federasyonumuza ne de kamuoyuna bir bilgi ulaştırılmamıştır. Bu sebeple,* Organizasyonda adı geçen OBAF federasyonuna bağlı dernekler ve başkanının, basından da takip ettiğimiz kadarı ile denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir diyerek yumurta döneminde Kalkan balığı yakalama yarışmaları düzenlemesi. 23-25 Mayıs 2015 Kalkan balığı yakalama yarışması, 3-4 Mayıs 2014 Kalkan Balığı yakalama yarışması. Popülasyonu hızla gerileyen, Kalkan Balığının yumurtalı olduğunu bildiğiniz bir dönemde, yakalamaya çalışmak hiç mi vicdanınızı sızlatmadı.2014 yılında yapılan yarışmada, basın mensuplarının yaptığı röportajlardan birinde, yarışmacı;” 2 gün süresince 100 yarışmacı, tek bir balık yakalayabildi sebebi Kalkan balığının yumurta döneminde olması ” diyor ve ekliyor “bu yarışma yumurta döneminden önce veya sonra olsa daha bereketli olurdu”Kaldı ki bu yarışma sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan OBAF’ın, yönetim kurulu başkan yardımcısı da, amatör olta balıkçılığı camiasından ve halkımızdan özür dileyerek istifa ettiğini açıklamıştı.* OBAF’ın 31 Ağustos 2013 tarihinde, Trabzon Uzun Göl Doğal Alabalık Yakalama Yarışması düzenlemesi;Yukarıda bahsi geçen Doğal Alabalık yakalama yarışması şartnamesinin 2 nci maddesinde de Abant ta kullanılması gerektiği belirtilen yemlerle aynı nitelik ve nicelikteki yemlerin kullanılması şartı var. Yani aynı tür yemle hem Doğal Alabalık yakalama yarışması düzenleyeceksin, hem de Abant Alasını korumak için Sazan ve Kadife Balığı avlama yarışması. Peki Abant Alasının gelmeyeceğini nasıl garanti edeceksiniz?* OBAF’ ın 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine aykırı, kanun dışı avlanma yöntemleri ile akarsu ve derelerde canlı yem ve solucan kullanarak Doğal Alabalık tutmayı anlatan TV. Belgesel çekimlerinin olması,* Ayrıca İlgili Bakanlıklarımızın 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nun Abant Tabiat Parkı ile ilgili hükmünde ilan ettiği,“MUTLAK KORUMA ALANI;Bu bölgede Abant Gölü ve etrafında bulunan sazlık alanlar, turbalık alanların bulunduğu kesimler ve endemik türlerin yoğunlaştığı yerler ve orman alanları yer almaktadır. Bu alanlarda bilimsel ve eğitim amaçlı araştırmalar dışında herhangi bir faaliyet yapılamaz.”İbaresinde belirttiği üzere, balık yakalama yarışması, bilimsel ve eğitim amaçlı bir faaliyet olmayıp, sadece sosyal bir etkinlik olması sebebi ile;Üzülerek ifade etmeliyiz ki, yukarıda maddeler halinde sıraladığımız hususları göz önünde bulundurarak Abant Gölünün onlarca sorunu ortada iken, değil ekolojik ve biyolojik zenginliğe katkı sağlamak, tahribatını hızlandıracağı çok açık olan bir yarışma yerine, Federasyonumuza bağlı derneklerin 2010 Yılı başında ABANT YOK OLMASIN projesi ile başlattığı kampanyasında, Abant’ı tahrip ettiğini dile getirdiğimiz diğer onlarca hususların çözümü için atılacak ortak adımlar, çok daha öncelikli ve önemlidir.Bu yarışma sonrasında, Sazan balığı ve kadife balığı tutmanın, Abant Gölünün ” Ekolojik ve biyolojik özelliklerine faydası varmış, biz balık tutmuyoruz, bilimsel anlamda fayda sağlıyoruz” diyerek eline olta alıp gelen fırsatçılara ne cevap verilecek, nasıl mani olunacaktır?Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ASOF, Proje AR-GE ve Bilimsel Araştırmalar Komisyonu ve Hukuk Komisyonun inceleme raporları sonucu 15-16 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenecek olan Abant Tabiat parkındaki Abant Gölü Sazan ve Kadife Balığı yakalama yarışmasına, yönetim kurulu kararı ile Federasyonumuza bağlı bulunan dernekler ve üyeleri katılmayacak olup, her iki komisyonumuzdan sadece gözlemci gönderilmesine karar vermiştir.

Amatör ve sportif olta balıkçıları ve halkımıza önemle duyurulur.