2022 YILI İDARİ PARA CEZALARI

2022 YILI İDARİ PARA CEZALARI Yeniden Değerleme Oranı, Maliye Bakanlığınca 21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 36,20 olarak ilan edilmiştir.
Su Ürünleri Kanunu'nun 7191 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde yer alan idari para cezaları 2022 yılı için hesaplanarak güncelleştirilmiştir. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili dağıtım yerlerine gönderilen 2022 Yılı İdari Para Cezaları ekteki belgede mevcuttur.


Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu

ASOF Yönetim Kurulu